Behöver du ta dig från skiss till färdig e-learning?

Uniq Interaction kan hjälpa dig!

Vi strukturerar och anpassar ditt material.

Med modern pedagogik, illustrationer och film skapar vi interaktiv utbildning.

Vi gör kurserna tillgängliga för alla, och hjälper dig följa deras utveckling.

Vill du och dina kolleger vara med och skapa Sveriges bästa e-learning med oss?

arrow
arrow

Totara Learn lärplattform

 

Klicka på pilen för att titta på en kort film om fördelarna med lärplattformen Totara Learn. 

Totara Learn har sina rötter i Moodle, världens mest använda lärplattform med över 10 miljoner användare. Moodle kommer från universitetsvärlden och innehåller alla grundfunktioner ett LMS bör ha. I Totara finns dessutom funktioner anpassade efter större företags behov.  Några exempel på funktioner som Totara Learn erbjuder är:
  • Roller, befattningar och organisationshierarki (tex chefsförhållanden)
  • Utbildningsplaner med mål och kompetenser
  • Blended learning (e-learning blandat med traditionell klassrumsutbildning)
  • Dashboards utformade för att ge elev och chefer en tydlig överblick
  • Stöd för individuella utvecklingsplaner, kursprogram och certifieringar
  • Egendefinierade rapporter
  • Egna anpassningar
  • Certifiering av systemansvarig och kursansvariga (e-learning)

Totara Learn Lärplattform

Totara Learn
Översikt Totara Learn lärplattform


Uppnå affärsmålen genom effektivare lärande och utveckling med hjälp av vår prisbelönta lärplattform, Totara Learn.

Medarbetarnas kompetens är mer avgörande än någonsin för att en verksamhet ska bli framgångsrik.
Totara Learn möjliggör ett effektivt lärande, baserat på individuella utvecklingsplaner som speglar dina medarbetares roller, utbildningsbehov och mål.

Totara är en kraftfull och samtidigt lättanvänd lärplattform, som snabbt kan implementeras till en bråkdel av kostnaden för jämförbara LMS.

Jämför våra paket för lärplattform / utbildningsportal

 

check transp2Stöder blandat lärande check transp2Stödjer socialt lärande 
check transp2Hanterar certifiering och tester check transp2Ingen användarbaserad licenskostnad

Huvudsaklig funktionalitet
Kompetenshantering som låter dig länka kunskapsområden till en anställd med hjälp av position och organisation.

Uppföljning med hjälp av "completion tracking" visar direkt vem som uppnått vad. 
Organisationsstruktur som möljiggör direkt koppling till kompetenser och kursinnehåll utifrån individens befattning eller position i organisationen.
Utvecklingsplaner som gör det enkelt att följa och styra medarbetarnas lärande mot uppsatta mål.
Stöd för bokning och uppföljning av lärarledda aktiviteter.
Kraftfull rapportering som enkelt kan anpassas, visas som grafer och exporteras i olika format.
Skräddarsydda teman säkerställer er grafiska profil, även för mobila enheter och responsiv design.

Kraftfullt men enkelt

Ett stilrent och användarvänligt gränssnitt med teman som enkelt anpassas efter företagets grafiska profil.
Indviduella utvecklingsplaner för alla medarbetare, baserade på yrkesroll och kompetens, ger snabb tillgång till relevant kursinnehåll.
Ett sätt för medarbetare att nätverka, dela idéer och dra nytta av expert-kompetens.

Effektiv hantering av lärprocesser
Schemalägg, hantera och följ upp klassrumsaktiviteter och workshops, där deltagaren kan anmäla sig själv med eller utan godkännande av chefen.
Skapa ert eget ramverk för kompetenser som grund för utvecklingsplaner, för att analysera utvecklingsbehov och för att skapa utbildningsspår.
Skapa eller importera chefshierarkier som möjliggör ett aktivt deltagande i dina teams utveckling.

Se till att du har full koll

Ett sofistikerat utvärderingsverktyg gör det enkelt att skapa tester samt följa upp hur långt olika personer kommit och vilka resultat de fått.
Ett användarvänligt och flexibelt rapportverktyg låter dig skapa, schemalägga och dela dina dina rapporter med andra.
Integrera med HR-system för att få samla hela organisationens "compliance"-information samlad på ett ställe.

Nått gränsen för vad nuvarande LMS klarar?
Totara Learn har inga licenskostnader vilket gör det möjligt att skala upp lärplattformen till väldigt många användare utan att det kostar en förmögenhet.
Tack vare tillgången till Totaras källkod ges möjlighet att själv, eller med hjälp av en partner, göra tillägg som är helt anpassade efter företagets unika behov.

En komplett lösning
Totara Learn bygger på kontinuerlig produktutveckling i kombination med professionell support av en partner som kan både din verksamhet och Totara Learn.
I Totaras erbjudande finns en hel akademi med e-learning och certifiering för olika roller men också traditionell dokumentation och supporthantering.
Som certifierad Solution partner arbetar Uniq Interaction bland annat med implementation, konfiguration, anpassningar, utbildning, lokal support, grafiska teman och kursinnehåll.

Content management

Skapa innehåll online eller importera kurser.

Totara innehåller en mängd funktioner för att skapa kurser med innehåll och aktiviteter. Med Totara kan i princip alla typer av webbaserat innehåll hanteras. Det finns ett enormt utbud av läraktiviteter: som till exempel lektioner, wikis, forum och inlämningsuppgifter.
Du kan skapa ditt eget innehåll, lägga till kurser i SCORM-format och kurser i egna format, valet är ditt. Till skillnad från vissa andra LMS behöver du inte be din leverantör att lägga till innehåll. Dessutom är du fri att lägga till obegränsat med innehåll.
Totara låter dig både använda ditt eget författarverktyg och skapa kursinnehåll online genom LMS:ets inbyggda funktionalitet.

Välj bland Totaras breda utbud av innehåll
Totara Learn stödjer drag and drop för uppladdning av filer som exempelvis bilder, ljud, video, SCORM-kurser och pdf.
Totara Learn innehåller också funktioner för bloggar, forum och chattar där användarna själva skapar innehållet.
Övningar, tester och enkäter är också det standard i Totara tillsammans med html, databaser, termkataloger och mycket mer.

Skapa unika utbildningsspår och följ elevens egen väg genom utbildningen
Möjligheten att bestämma att en aktivitet inte ska kunna påbörjas innan en annan aktivitet har genomförts eller godkänts gör att kursdeltagarnas resa kan anpassas och automatiseras.
Använd kursgrupper för att visa olika innehåll och aktiviteter för olika grupper av deltagare, med olika förkunskapsnivåer eller fokusområden.
Delar av en kurs kan döljas för eleverna tills vissa villkor uppfyllts, antingen baserat på om en aktivitet klarats av eller på elevens grupptillhörighet.
Genom att använda avancerade villkor för vem som får tillgång till vad kan man skapa kurser med ett flertal olika kursvägar för målgrupper på olika nivå och med olika förkunskaper.

Ansvariga lärare kan följa eleverna genom utbildningen med hjälp av färdiga rapporter och agera proaktivt för att stödja eleven.

Team Management

Hantera hela teamet på ett och samma ställe.

Planera för hela ditt teams utveckling så att alla är med på resan. Med regelbunden uppföljning av era teams utveckling ökar chansen att de fungerar riktigt bra som en enhet. Kompetenser och mål i Totara innehåller kraftfulla funktioner som låter dig planera och följa upp kompetensutvecklingen för ditt team.

I Totara får du kontroll över att de individuella utvecklingsplanerna stämmer överens med teamets och organisationens mål. Kort sagt, att alla drar åt samma håll. Supporta och styr teamets utveckling med tydliga personliga mål kombinerat med en aktiv utvecklingsplan. Uppföljningen av medarbetarnas utveckling gör du enkelt under "Mitt team".

Följ teamets utveckling
Som chef har du automatiskt tillgång till en "My team" dashboard som du dessutom enkelt kan anpassa efter dina egna behov. Här har du tillgång till samtliga personer i ditt team, deras utvecklingsplaner, användarprofiler och kursbokningar.

Här får du  en bra överblick över vilka kurser personerna i ditt team påbörjat respektive slutfört och vilka kompetenser de uppnåt.
Sök- och filterfunktioner låter dig analysera teamets utveckling.
Som chef når du också funktionerna för att godkänna exempelvis kurs- och seminariedeltagande, Totara kommer dessutom att påminna dig om viktiga händelser som påverkar ditt team (som tex. inställda seminarium eller nya kompetenskrav).

Arbeta aktivt med utvecklingsplaner
Med ett klick får du en komplett överblick över en persons utvecklingsplan och en förteckning över personens lärande och bokningar. Du kan också själv både skapa nya och ändra i befintliga utvecklingsplaner samt lägga till nya kurser, kompetenser och mål.

Individuella utvecklingsplaner

Stöd personalens kompetensutveckling och hjälp dem utvecklas inom nya områden.

Personalen är ofta både den största kostnaden och den största tillgången i en organisation. Därför är det avgörande att personalen utvecklas på ett sätt som ligger i linje med företagets strategi och målsättningar. Med Totaras utvecklingsplaner får medarbetarna ett kraftfullt men ändå lättanvänt verktyg för att utveckla sin kompetens, antingen för att höja sig i sitt nuvarande område eller för att kunna ta på sig ett nytt ansvar.

Den individuella utvecklingsplanen ger varje person både snabb tillgång till relevant utbildning och överblick över sina framsteg, oavsett om det är e-learning eller klassrumsutbildning.

Styr arbetsflödet så att det passar dig
Med mallar för utvecklingsplaner bestämmer du själv vilka olika flöden som ska användas av olika roller i organisationen. Du kan styra vad den anställde kan göra, vad chefen ska göra och i vilka lägen chefen måste godkänna något.

Kompetenser och kurser kan automatiskt kopplas till de individuella utvecklingsplanerna baserat på var i organisationen en person arbetar eller vilken befattning personen har.

Personligt lärande
Anställda och chefer kan skapa specifika utvecklingsplaner för olika områden och göra dem helt individanpassade, med prioriteringar, mål och färdigdatum.
Utveklinsplanen kan uppdateras kontinuerligt med nya kompetensområden och kurser. Vem som gör vad bestämmer du själv när mallarna för utvecklingsplanerna skapas.

Medarbetaren kan använda utvecklingsplanen för att snabbt få en överblick över slutdatum, tillgång till kursinnehåll eller ladda upp intyg på externa kurser.

Följ upp med hjälp av "Lärhistorik"
Alla medarbetare har en egen lärhistorik där de själva och deras chef kan följa utvecklingen och se vilka utbildningar de genomfört och vilka som är aktiva för tillfället.
I lärhistoriken finns också sparad information om externt genomförd utbildning.

Totara Rapporter

Relevant och uppdaterad information enkelt tillgänglig för att kunna fatta rätt beslut.

Rapportverktyget, en av Totaras viktigaste delar, är en kraftfull och flexibel rapportbyggare som säkerställer att du alltid har en uppdaterad bild av personalens användande, deras nuvarande utveckling och tidigare prestationer. I Totara finns också så kallade Dashboards med information som sammanställts för att ge både elever, lärare och chefer en bra bild av både nuläge, historik och vad som väntar framöver. 

Skapa och dela färdiga rapporter
Användare med tillgång till rapportverktyget skapar enkelt helt nya rapporter eller ännu enklare, anpassar någon av de befintliga med nya kolumner och/eller filter. Varje rapport kan visas som en tabell men också ett flertal olika typer av grafer. En rapports innehåll kan automatiskt anpassas efter befattning eller plats i organisationen så att endast relevant information visas. Rapportverktyget innehåller också specialfilter som låter användaren använda "drill down" för att hitta just den sökta informationen. Export av samtliga rapporter kan göras till Excel, Pdf och textformat. När en rapport skapats kan den delas så att andra användare får tillgång till och kan använda samma rapport.

Rapporter för kurser och lärhistorik
Totara Learn innehåller också ett antal kursspecifika rapporter som hjälper lärare att följa elevernas framsteg. I rapporterna kan läraren se vilka aktiviteter en elev klarat och ge stöd åt de som ligger efter.

Compliance

Totara hjälper dig hantera certifierande utbildningsprogram.


Många Totarakunder verkar i hårt regelstyrda eller säkerhetskritiska branscher där efterlevnad av lagar och regler är ett ett absolut måste. För att stödja detta har Totara Learn en rad mekanismer för att registrera elever både i obligatoriska och frivilliga utbildningar, exempelvis onboarding, vård och säkerhetskurser och ledarskapsutbildning.

Du kan skapa anpassade utbildningsvägar bestående av en eller flera kurser, online, offline och blended learning kurser. Du styr i vilken ordning de olika delarna ska genomföras, om de är obligatoriska eller frivilliga samt vilka förkunskaper som krävs för att få gå kursen. Du kan proaktivt arbeta för att både deltagare och chefer informeras och påminns  genom att skapa automatiska men ändå personliga meddelanden. 
Med Totara Learn Certifiering kan du definiera exakt hur vägen till certifiering ska gå till men du kan också specificera när och hur en omcertifiering ska göras. För att säkerställa att resurser finns tillgängliga i tid håller Totara Learn reda på, och påminner i god tid om, när omcertifiering ska göras. 

Automatisk registrering i program/certifiering
De anställda kan tilldelas kursprogram respektive certifierande kurser beroende på exempelvis organisation och befattning men de kan också ges tillgång manuellt

Rapporter
Totara Learn innehåller ett brett utbud rapporter över vilka personer som klarat certifieringar respektive utvärderingar. Utbildnings- och teamansvariga kan använda rapporterna för att  ta reda på vilka som inte slutfört de obligatoriska momenten och påminna dem och deras chef om vikten av detta prioriteras. Möjligheten att schemalägga rapporter till alla ansvariga innebär att de kan ha en färdig rapport i sin inbox vid precis de intervallen de önskar.

Kunskapstester
Totara har också funktioner där du själv kan skapa kunskapstester och följa upp resultat. 
Hierarkier och ramverk

Använd Totara Learn för att koppla kurser till befattningar och specifika delar av organisationen.

Totaras hierarkier låter dig att skapa valfritt antal grundstrukturer för att på bästa sätt representera din organisations olika avdelningar, geografiska placeringar och befattningar. Med detta på plats är det enkelt att mappa utbildningsinnehåll till en specifik del av organisationen, en befattning, chefsnivå, team eller grupp.

Steg för steg 
1. Tilldela eleven en organisation och befattning
2. Tilldela kompetenser till organisationer och befattningar
3. Tilldela kurser till kompetenser
4. Kurser och kompetenser visas nu automatiskt i elevernas utbildningsplaner 

Rapportmöjligheter
Det är möjligt att använda samma rapport för många olika delar av organisation genom att begränsa rapportens innehåll till just "din" del av organisationen.
Det finns många färdiga rapporter som enkelt anpassas med nya kolumner och filter.

Blended learning

I Totara Learn hanterar du blended learning, en mix av egen e-learning, lärarledda aktiviteter och externa webbutbildningar.

Totara Learn stödjer en verksamhets behov av att hantera blended learning fullt ut. I Totara kan du snabbt och enkelt schemalägga olika fomer av fysiska möten, som klassrumsutbildning och workshops för att låta deltagarna anmäla sitt intresse online. Ska chefen godkänna deltagandet så meddelas han/hon, som då kan välja att godkänna/inte godkänna en bokning. Givetvis kan en chef  boka in sina medarbetare själv och låta Totara meddela dem om tid och plats.

Självbetjäning av kursbokningar eller via flöden där chefen godkänner
Användarvänlig självbetjäning för att hitta och boka kurser.
Detaljer om kurstillfället kan skickas via e-post, och genom iCal-standarden bli tillgängliga i Outlook och andra kalendersystem.
Konfigurerbara flöden finns tillgängliga för processer där chef ska godkänna bokningar.

Hantering av kurstillfällen
En aktivitet med ett eller flera kurstillfällen.
Alla tillfällen visas i systemets kalender, för tydlig överblick.
Stödjer detaljerad information om respektive tillfälle, såsom plats, rum och typ av event.
En mängd olika typer av notifieringar kan ställas in för ett kurstillfälle.
Lärare och administratörer kan följa intresset och anmälningarna för ett kurstillfälle.
Chefer och lärare kan följa upp närvaron vid varje tillfälle.

totara solutions

Beställ skriften "How to choose LMS" genom att ange din epostadress. Skriften mejlas gratis.

Kontakta oss


Stefan Blom  - VD/Försäljning
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil: 0708-81 98 22